Συμβάσεις

Το Αττικό Οφθαλμολογικό Κέντρο είναι συμβεβλημένο με τις ακόλουθες ασφαλιστικές εταιρίες:

Ασφαλιστικά Ταμεία:

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΤΩΡΑ