Συμβάσεις

Tο Aττικό Οφθαλμολογικό Κέντρο είναι συμβεβλημένο με:

Ασφαλιστικές Εταιρείες:

Εθνική Ασφαλιστική

Aττικό Οφθαλμολογικό Κέντρο είναι συμβεβλημένο

Allianz

Aττικό Οφθαλμολογικό Κέντρο είναι συμβεβλημένο

Eurolife

Aττικό Οφθαλμολογικό Κέντρο είναι συμβεβλημένο

Μed4u

Aττικό Οφθαλμολογικό Κέντρο είναι συμβεβλημένο

Amtrust

Aττικό Οφθαλμολογικό Κέντρο είναι συμβεβλημένο

 

Mondial Assistance

Aττικό Οφθαλμολογικό Κέντρο είναι συμβεβλημένο

 

Ασφαλιστικά Ταμεία:

ΕΔΟΕΑΠ

(Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης)

Aττικό Οφθαλμολογικό Κέντρο είναι συμβεβλημένο