Ψηφιακή Φλουοροαγγειογραφία

ψηφιακή φλουοροαγγειογραφίαΨηφιακή Φλουοροαγγειογραφία

Η Φλουοραγγειογραφία, είναι μια μέθοδος εξέτασης του αγγειακού δικτύου στην περιοχή του αμφιβληστροειδούς με τη χρήση σκιαγραφικού. Περιλαμβάνει την ενδοφλέβια χορήγηση φλουορεσκεΐνης και στη συνέχεια πραγματοποιείται η αγγειογραφία με τη φωτογράφηση του αμφιβληστροειδούς υπό φθορισμό, με μπλε φως που εκπέμπεται σε μήκος κύματος 490 νανόμετρα.

Η χρωστική ουσία φλουορεσκεΐνη εμφανίζεται ακόμα και μετά 12-24 ώρες στα ούρα των ασθενών, προκαλώντας μία κίτρινο-πράσινη χροιά των ούρων.

Με τη φλουοραγγειογραφία εξετάζουμε παθήσεις όπως, τη διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, την απόφραξη φλέβας, την απόφραξη-εμβολή αρτηρίας του αμφιβληστροειδούς, το οίδημα της οπτικής θηλής, και τους όγκους στην περιοχή του χοριοειδούς-αμφιβληστροειδή.

Τεχνική

Ψηφιακή φωτογράφηση Βυθού:

6 δευτερόλεπτα μετά την ενδοφλέβια έγχυση των 2-5ml της φλουορεσκεΐνης.
Μια σειρά από ασπρόμαυρες ή ψηφιακές φωτογραφίες λαμβάνονται προ και μετά της έλευσης της φλουορεσκεΐνης στην κυκλοφορία του αμφιβληστροειδούς (περίπου 10 δευτερόλεπτα μετά την έγχυση). Ένα ειδικό φίλτρο τοποθετείται στη μηχανή, ώστε να καταγράφεται μόνο το κίτρινο-πράσινο φως φθορισμού (530 nm).
Οι ασπρόμαυρες λήψεις δίνουν καλύτερη αντίθεση από τις έγχρωμες.

ψηφιακή φλουοροαγγειογραφίαΠαθολογοανατομικά ευρήματα

Οι παθολογικές αλλοιώσεις αναγνωρίζονται από την ανίχνευση είτε του υπερφθορισμού είτε του υποφθορισμού.

Αιτίες του υπερφθορισμού:

Αγγειακή διαρροή (π.χ. τριχοειδική διαρροή, ανεύρυσμα, νεοαγγείωση).
Ανώμαλο αγγειακό δίκτυο.

Αιτίες του υποφθορισμού:

Αποκλεισμός (π.χ. λόγω αιμορραγίας)
Μειωμένη πλήρωση (π.χ. τριχοειδική απόφραξη)

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΤΩΡΑ