Πρεσβυωπία

ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ

Στην Πρεσβυωπία μειώνεται η ικανότητα του οφθαλμού να εστιάσει σε κοντινά αντικείμενα. Παρ’ ότι οι περισσότεροι τη θεωρούν πρόβλημα της Τρίτης Ηλικίας, η δυσκολία του ατόμου να εστιάσει ευκρινώς σε κοντινά αντικείμενα ξεκινά να εκδηλώνεται στην ηλικία των 40-45 ετών, όταν o φακός του ματιού αρχίζει να γίνεται πιο σκληρός με την ηλικία και δεν αλλάζει σχήμα τόσο εύκολα, ώστε να μπορεί να προσαρμόζει την όραση για κοντά. Στους άνδρες η εμφάνισή της καθυστερεί συνήθως κατά τρία χρόνια, ενώ η πάθηση συνεχίζει να εξελίσσεται μέχρι περίπου τα 55-60 έτη, οπότε και σταθεροποιείται.

Οι ασθενείς με πρεσβυωπία βλέπουν θολά τα κοντινά αντικείμενα (θαμπή όραση κατά την ανάγνωση, το γράψιμο, τη χρήση κινητού ή κατά τη διάρκεια κάθε δραστηριότητας που απαιτεί όραση 35-40 εκατοστών). Λόγω της εξασθενημένης εστίασης του ματιού χρειάζονται βοήθεια με γυαλιά ανάγνωσης ή διπλοεστιακά / πολυεστιακά γυαλιά.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΤΩΡΑ