Οπτική Τομογραφία Συνοχής – OCT

Η ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ – OCT είναι μια μη επεμβατική τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την απεικόνιση του αμφιβληστροειδή χιτώνα. Η εξέταση αυτή θεωρείται απαραίτητη για τη διάγνωση και επιλογή της κατάλληλης θεραπείας για πληθώρα οφθαλμολογικών παθήσεων, όπως η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, οπές της ωχράς κηλίδας, επιαμφιβληστροειδικές μεμβράνες, οίδημα της ωχράς κηλίδας και βλάβη του οπτικού νεύρου (γλαύκωμα, κλπ).

Το OCT Spectralis είναι η τελευταία λέξη της τεχνολογίας σάρωσης του αμφιβληστροειδούς (scanning laser οφθαλμοσκόπιο), η οποία χρησιμοποιεί την τεχνολογία ακτίνων λέιζερ αντί της συμβατικής κάμερας απεικόνισης.

Τρισδιάστατη απεικόνιση του αμφιβληστροειδούς

Οπτική Τομογραφία Συνοχής

Απεικόνιση της οπτικής θηλής

Οπτική Τομογραφία Συνοχής

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΤΩΡΑ