Μυωπία

Μυωπία

Με τον όρο «μυωπία» εννοούμε την διαθλαστική ανωμαλία εκείνη στην οποία η όραση στις μακρινές αποστάσεις είναι θολή, ενώ στις κοντινές αποστάσεις βλέπουμε καθαρά. Στη μυωπία η εικόνα των μακρινών αντικειμένων εστιάζεται μπροστά από τον αμφιβληστροειδή, και όχι πάνω σε αυτόν.

Μυωπία προκαλείται όταν συντρέχει ένας από τους παρακάτω λόγους :

  • το μυωπικό μάτι είναι λίγο πιο μεγάλο από το φυσιολογικό (αξονική μυωπία)
  • ο κερατοειδής του ματιού είναι περισσότερο ισχυρός (κυρτός) απ’ όσο χρειάζεται
  • υφίστανται κατασκευαστικά προβλήματα του κρυσταλλοειδούς φακού του ματιού (σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις) ή ο κρυσταλλοειδής φακός του ματιού παρουσιάζει πυρηνικό καταρράκτη.

Όσο μεγαλύτερο είναι το μάτι και / ή πιο κυρτός ο κερατοειδής τόσο υψηλότερο είναι το επίπεδο της μυωπίας. Πολλές φορές η μυωπία συνυπάρχει και με άλλες διαθλαστικές ανωμαλίες, όπως αστιγματισμό και πρεσβυωπία.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΤΩΡΑ