Διαβητική Αμφιβληστροειδοπάθεια

Επειδή στον αμφιληστροειδή χιτώνα του οφθαλμού μας υπάρχουν πολλά πολύ λεπτά, τριχοειδή αγγεία, η μακροχρόνια ύπαρξη σακχαρώδους διαβήτη προκαλεί μία αγγειοπάθεια στα μάτια που ονομάζεται διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια. Πρόκειται για μια από τις πιο συχνές αιτίες απώλειας όρασης στον δυτικό κόσμο, όπου το 1-2% του πληθυσμού πάσχει από διαβήτη. Υπολογίζεται οτι τα άτομα με αρρύθμιστο διαβήτη διατρέχουν 25 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο για απώλεια όρασης σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Οι διαβητικοί ασθενείς είναι πολύ σημαντικό να ρυθμίζουν καλά το σάκχαρό τους και να κάνουν τακτικούς ελέγχους με εξέταση γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1C). Η  εξέταση αυτή ουσιαστικά μας λέει πόσο καλά ρυθμίζεται το σάκχαρο κατά τους τελευταίους 3 μήνες. Ιδανικά πρέπει να είναι κάτω του 7%, ενώ διαβητικοί που καταφέρνουν να έχουν HbA1C κάτω από 6, έχουν ελάχιστα συμπτώματα και σημεία σακχαρώδη διαβήτη. Ο σημαντικότερος παράγοντας που καθορίζει τη βαρύτητα της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας είναι η διάρκεια του σακχαρώδη διαβήτη. Ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη για περισσότερο από 10 χρόνια εμφανίζουν σημεία διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας σε ποσοστό 71-90%. Μεγάλη σημασία έχει η σωστή ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα με φαρμακευτική αγωγή, δίαιτα και άσκηση, καθώς και η αντιμετώπιση συνοδών παθήσεων όπως της αρτηριακής υπέρτασης και  της υπερλιπιδαιμίας.

Τύποι διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας- Σταδιοποίηση
Διακρίνονται οι εξής τύποι διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας : Μη παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια Παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια Διαβητική ωχροπάθεια Στην ήπια μη παραγωγική αμφιβληστροειδοπάθεια εμφανίζονται μικροανευρύσματα. Σε επόμενο στάδιο μπορεί από ρήξη των μικροανευρυσμάτων να εμφανιστούν αιμορραγίες στον αμφιβληστροειδή. Ένα άλλο σημείο προπαραγωγικής αμφιβληστροειδοπάθειας είναι το οίδημα στην ωχρά, το οποίο ευθύνεται και για τη μείωση της οπτικής οξύτητας στους διαβητικούς ασθενείς. Στην παραγωγική αμφιβληστροειδοπάθεια σχηματίζονται καινούρια αγγεία (νεοαγγεία) στον αμφιβληστροειδή με λεπτότερο από το φυσιολογικό τοίχωμα, που μπορεί να αιμορραγήσουν και να προκαλέσουν απότομη επιδείνωση της όρασης. Λόγω έλξεων στον αμφιβληστροειδή μπορεί να προκληθεί αποκόλληση αμφιβληστροειδούς. Με την εμφάνιση νέων αγγείων στην ίριδα μπορεί να προκληθεί γλαύκωμα, που στην περίπτωση αυτή είναι επώδυνο.
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΤΩΡΑ