Διαθλαστικές Ανωμαλίες

ΜΥΩΠΙΑ

Η μυωπία είναι μια διαθλαστική ανωμαλία του ματιού, κατά την οποία οι ακτίνες του φωτός δεν συγκεντρώνονται στον αμφιβληστροειδή, όπως είναι το φυσιολογικό, αλλά σε κάποιο σημείο μπροστά από αυτόν. Για το λόγο αυτό οι μύωπες αδυνατούν να δουν καθαρά τα αντικείμενα που βρίσκονται μακριά.Laser LASIK ή PRK

Η μυωπία διακρίνεται σε απλή και παθολογική. Η απλή μυωπία εμφανίζεται από την παιδική ηλικία, ανάμεσα συνήθως στα 5 και 12 χρόνια και είναι είτε κληρονομική είτε οφείλεται σε εσφαλμένο τρόπο θέασης (ανάγνωση με κακό φωτισμό, από πολύ κοντά κτλ).
Η παθολογική μυωπία εμφανίζεται στην εφηβεία και επιδεινώνεται αργότερα.

Μυωπία- Laser Μυωπίας

Η μυωπία διορθώνεται με τη χρησιμοποίηση αποκλινόντων φακών (γυαλιά), φακών επαφής ή και με επέμβαση ακτινών Laser LASIK ή PRK.

 

Συνήθως η μυωπία μετριέται σε διοπτρίες και διακρίνεται σε:

  • Ήπια μυωπία μέχρι τρεις διοπτρίες
  • Μέτρια, από τρεις ως έξι διοπτρίες
  • Μεγάλη, από έξι διοπτρίες και πάνω. Όσοι έχουν μεγάλη μυωπία είναι περισσότερο πιθανό να υποστούν αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς ή να εμφανίσουν και άλλα συμπτώματα όπως φευγαλέες σκιές (σαν «μυγάκια»).

ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΙΑ

Laser LASIK ή PRKΗ υπερμετρωπία είναι μια άλλη διαθλαστική ανωμαλία του ματιού, κατά την οποία το φως εστιάζεται σε ένα σημείο πίσω από τον αμφιβληστροειδή. Ο ασθενής μπορεί να διακρίνει τα αντικείμενα σε μεγάλη απόσταση αλλά έχει πρόβλημα στο να τα διακρίνει καθαρά σε κοντινή απόσταση.

Υπερμετρωπία – Laser Υπερμετρωπίας

Η υπερμετρωπία διακρίνεται σε δύο κύριες κατηγορίες:

Υπερμετρωπίας Τη διαθλαστική (όταν το μήκος του οφθαλμού είναι κανονικό αλλά η ισχύς του πολύ μικρή) και
Υπερμετρωπία Την αξονική (όταν η ισχύς του οφθαλμού είναι κανονική αλλά το μήκος του πολύ μικρό)

Η υπερμετρωπία διορθώνεται με τη χρησιμοποίηση συγκλινόντων φακών (γυαλιά), φακών επαφής ή με επέμβαση ακτινών laser LASIK ή PRK ή με χειρουργική επέμβαση του καθαρού κρυσταλλοειδούς φακού.

ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ

Laser LASIK ή PRKΟ αστιγματισμός είναι ένα πολύ κοινό διαθλαστικό πρόβλημα στο οποίο η επιφάνεια του κερατοειδή έχει ασύμμετρη καμπυλότητα και έτσι τα αντικείμενα είτε μακριά είτε κοντά απεικονίζονται παραμορφωμένα.

Συνήθως ο αστιγματισμός συνυπάρχει με τη μυωπία ή την υπερμετρωπία.

Αστιγματισμός – Laser Αστιγματισμού

O αστιγματισμός διορθώνεται με γυαλιά, με φακούς επαφής, με επέμβαση ακτίνων laser LASIK ή PRK ή με χειρουργική επέμβαση του καθαρού κρυσταλλοειδούς φακού με ειδικούς τορικούς ενδοφακούς. Στην αντίθετη περίπτωση που μπορεί να προκληθεί από τραυματισμό (ανώμαλος αστιγματισμός) η αντιμετώπισή του γίνεται είτε με την χρήση σκληρών φακών επαφής είτε σε κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις με μεταμόσχευση του κερατοειδή.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΤΩΡΑ